Такси

Цени и стипендии за магистърска програма
„Киберсигурност и Стратегически Мениджмънт“

Цени

Цента на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • за икономисти тя е с продължителност два семестъра, а таксата е 2000 евро за цялата магистърска програма;
  • за неикономисти продължителността е три семестъра, а таксата е 3000 евро за цялата програма.

Реализация в един от най-иновативните IT браншове

Стипендията ще се отпуска под формата на отстъпка от таксата за магистърската програма и нейният размер ще се определя от представянето на кандидатите по време на интервюто за прием в програмата.

За кого е предназначена магистърската програма?

  • служители и мениджъри на средни и големи компании;
  • стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес;
  • студенти, завършили бакалавърска степен, без значение от специалността;
  • работещи, независимо от областта, с интерес към Кибер сигурност и стратегически мениджмънт и развитието на бизнес софтуера;
  • всички, желаещи да задълбочат своя опит и познания в областта на информационната безопасност.

Краен срок за кандидатстване за стипендия — 30 септември 2017 г.

Оценка и класация на кандидатите

Всички кандидати ще бъдат поканени за интервю на лична среща или по телефон, с представители на партньорите на програмата.

Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на професионалното си представяне и личностни характеристики. Стипендиите ще бъдат предоставени на кандидати, които демонстрират:

  • предприемчивост и инициативност;
  • новаторски подход в бизнес мисленето;
  • силна ориентация към практическа приложимост на придобитите знания.