Инж. Николай Попов

Начало » Инж. Николай Попов

daniela_koleva

С над 35 години опит и стаж в областта на математиката, информатиката и компютърните науки. Експерт в системното и приложното програмиране и дизайн на чип дизайн – хардуер. Младши научен сътрудник ІІІ-та степен – 1991г. (подготвя дисертация, отчислен с право на защита).

 

 

 

 

 

 

Преподавател по: Операционни системи